l wandelvakanties & trektochten   l contact   l over ons

Meer over Voettochten CONTACT wandelvakanties-2022 sto-garant corona-info wandeleiland Voettochten wandelvakanties & trektochten. Voettochten wandelvakanties & trektochten.


Zorg dat je op tijd op Schiphol bent bij de betreffende balie als U Uw ticket nog moet ophalen. Uiterlijk 2 uur voor vertrek inchecken maar de tijd kan ook afwijken. Zie hiervoor je vliegticket. Voettochten is niet aansprakelijk voor te laat inchecken en de daaruit voortvloeiende kosten.


Reisdocumenten

Geldig paspoort of geldige toeristenkaart.

Let op paspoort en rijbewijs moeten ook op de laatste dag van het verblijf nog geldig zijn! Eventuele gevolgen/kosten van niet geldigheid komen voor rekening van de deelnemer zelf.


Vliegticket.

Mocht je voor een vliegreis geboekt hebben dan dient de naam op je vliegticket overeen te komen met de naam in je paspoort. Als blijkt dat de namen niet overeenkomen, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht je te weigeren. Voettochten is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en/of extra kosten.


Diensten van derden.

Als Voettochten tijdens het vervoer van/naar de vakantiebestemming of tijdens een vakantie gebruik maakt van de diensten van derden (luchtvaartmaatschappij, spoorwegen, lijnbussen, ferries enz.) zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen, schemawijzigingen of annuleringen en de daaruit voortvloeiende onkosten. Tijdens het vervoer gelden de vervoersvoorwaarden van de betreffende maatschappij of onderneming.

Reisprogramma.

Het reisprogramma staat beschreven in de uitvoerige reisbeschrijving die per reis beschikbaar is. Mochten er als gevolg van diensten van derden (zie voorgaand) aanpassingen in het reisverloop ontstaan dan is Voettochten hiervoor niet verantwoordelijk.  Aanpassing van het  reisprogramma is altijd mogelijk als de veiligheid dat vraagt


Reisverzekering.

Deelnemers wordt aangeraden een reisverzekering af te sluiten. Mochten deelnemers tijdens een door ons georganiseerde reis op enigerlei wijze lichamelijk letsel oplopen, materieel verlies lijden of schade veroorzaken dan zijn zij daar zelf voor verantwoordelijk en kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de reisorganisator.


Annuleren.

Bij annulering van een groepsreis (wandel-vakantie of trektocht)  worden de  volgende annulerings-kosten in rekening gebracht:
Bij annulering tot 4 weken vóór vertrek zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling.
Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 8e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom.


Bij annulering vanaf de 8e dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek (inclusief) of later : de totale reissom.


Geef een annulering telefonisch én schriftelijk (per aangetekende brief) door aan:

Voettochten

Noorderhaven 103

8861 AM Harlingen

0517-433228 (16-17 uur)

De datum van poststempel geldt als annulerings-datum.


Zekerheid.

Voettochten is een kleinschalige reisorganisatie. Daarom geen lid van de Stichting Garantiefonds reisgelden. Reden: de hoge lidmaatschapskosten. Voor ons (als kleinschalige reisorganisatie) té hoog.


Toch hebben wij een oplossing gevonden om een gemaakte  reservering zeker te stellen: mocht je

een wandelvakantie of trektocht geboekt hebben dan bestaat de mogelijkheid een achterafbetalingsregeling te treffen.


Deze houdt in: betaling van het totale reisbedrag op de dag van terugkomst.


Wil je gebruik maken van deze regeling dan moet bij boeking wel een annuleringsverzekering afgesloten worden.


De administratiekosten voor de achterafbetalingsregeling

€ 25,- per boeking.


Wil je gebruik maken van deze regeling geef het dan even aan op het aanmeldingsformulier.

Boekingen zijn op naam en persoonsgebonden. Bij een annulering vervalt een boeking en kan niet een andere persoon de plaats van degene die geboekt heeft innemen tenzij -indien mogelijk- tegen overboekingskosten.


Annulering uitsluitend per aangetekend schrijven, waarbij de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt.

Bijkomende kosten:

-annulerings- en reisverzekering (Deze kunnen via ons afgesloten worden);

-Eventuele brandstof-toeslagen;

Zie verder de betreffende reis.

-Administratiekosten.

Deze bedragen € 25,- indien gebruik gemaakt wordt van de achterafbetalingsregeling.


Wijzigingen.

Wijziging in een al gemaakte boeking? Kan tot 3 weken voor vertrek. Indien mogelijk wordt deze wijziging doorgevoerd. Hiervoor moeten we per wijziging wel € 35,- administratiekosten berekenen. Geef dus juiste namen, voorletters en geboortedata door!. Zelfs de verandering van een voorletter wordt als wijziging gezien! Verstrek dus juiste gegevens. Voorkomt extra kosten naderhand.


 Voettochten

Wandelvakanties & trektochten.

Noorderhaven 103

8861 AM Harlingen

www.voettochten.nl

Tel. 0517-433228


Reisvoorwaarden

  groepsreizen.

   (Per 1 jan. 2010)


Aanmelding van een reis d.m.v. een papieren aanmeldingsformulier of via internet.


Maak tegelijkertijd de aanbetaling zoals vermeld bij de te boeken reis over op postgironummer 2373402 t.n.v. 'Voet­tochten', Noorderhaven 103 8861 AM Harlingen o.v.v.de naam van de betreffende reis.


Pas na ontvangst van aanmeldingsformulier én de aanbetaling is de boeking definitief. Is binnen 10 werkdagen na aanmelding de aanbetaling nog niet ontvangen dan wordt de reis als niet geboekt beschouwd.


Bij boekingen binnen 4 weken vóór vertrek moet de volledige reissom overgemaakt worden.

Na ontvangst van een aanmelding versturen wij een bevestiging en verdere informatie. Het restant van de reissom uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis voldoen.


Wij versturen geen acceptgiro’s dus houdt de betalingstermijn zelf in de gaten!


 
 

  


 Reisvoorwaarden.