l wandelvakanties & trektochten   l contact   l over ons

Meer over Voettochten CONTACT wandelvakanties-2022 sto-garant corona-info wandeleiland
Voettochten wandelvakanties & trektochten. Voettochten wandelvakanties & trektochten.


Betalen gaat via Ideal,

een machtiging, maar je kunt het reisgeld ook handmatig overschrijven via de bank. Contante betalingen zijn niet mogelijk.


De slotbetaling dient altijd vier weken voor vertrek bij Certo Escrow te zijn.


Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering van Certo Escrow met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Voettochten zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten hangen af van de annuleringsregeling. Zie hiervoor de reisvoorwaarden.

Mocht Voettochten in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal Certo Escrow je reisgeld niet overmaken op de rekening van Voettochten maar op de rekening van de Stichting Take Over (STO).


Ben je nog niet op reis, dan krijg je het betaalde reisgeld van de STO terug.


Ben je al onderweg dan zal de STO ervoor zorgen dat je:

-of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt -of dat je je reis kunt afmaken

-of dat je naar huis kunt terugkeren.

Belangrijk.

Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van deze betaalmethode.


STO-Reisgarantie is geen geschillencommissie. De annuleringsvoorwaarden van Voettochten zijn bij deze manier van betalen van toepassing.


Meer informatie over de STO-Reisgarantie kun je vinden op:

www.sto-reisgarantie.nl


Voor deze reisgarantie wordt een bijdrage van

€ 15,- p.p. per geboekte reis in rekening gebracht. In ruil voor deze extra kosten ontvang je zekerheid over je

Reisgeld!


Deze garantieregeling geldt alleen voor pakketreizen en niet voor bijv,. losse vliegtickets.


Een pakketreis is een overeenkomst waarbij

een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

1. vervoer.

2. verblijf.

3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.


In geval van financieel onvermogen van Voettochten kunnen schuldeisers geen beslag leggen op het door jou betaalde reisgeld.


Eén dag na afloop van je wandelvakantie of trektocht maakt Certo Escrow de reissom over aan Voettochten.


Certo Escrow staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.


Nadat je van Voettochten een bevestiging van boeking/factuur hebt ontvagen, krijg je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een inlogcode en een wachtwoord. Daarna inloggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow.


Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je vier weken of korter voor vertrek boekt.
Reisgarantie & fnanciële zekerheid.


Voor wandelvakanties en trektochten werkt Voettochten met STO-Reisgarantie.


De Stichting Take Over (STO) is een garantiefonds dat in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgt dat je je reisgeld terugkrijgt of ervoor zorgt dat je weer naar huis kunt reizen.


Daarom maak je de reissom niet aan Voettochten maar stort je deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE).


Certo Escrow beheert deze Stichting Derdengelden. De reissom die je op de rekening van Certo Escrow stort, is voor Voettochten niet bereikbaar tot 1 dag na afloop van de reis.

 

  


 GARANTIE VOOR JE REISGELD.